Zarządzanie i inżynieria produkcji -

Dla wszystkich, których interesują zarówno zagadnienia związane z zarządzaniem jak i inżynierią. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwoli Ci zyskać nie tylko szeroką wiedzę, ale również kompetencje z zakresu techniki i informatyki, ale i ekonomii, finansów, prawa, organizacji i zarządzania. Polecamy ten kierunek umysłom ścisłym, otwartym jednak na zdobywanie wiedzy z wielu dziedzin oraz marzącym o pracy w przemyśle (np. maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym ale również w firmach konsultingowych, usługowych, handlowych lub instytucjach administracji samorządowej.

Specjalności 

Studia I stopnia
Studia mają charakter interdyscyplinarny. Na pierwszych latach zdobędziesz wiedzę ogólną i kierunkową z zakresu: techniki i informatyki, organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów i prawa. Następnie możesz wybrać specjalność.

Specjalności:

Inżynieria zarządzania produkcją
Projektowanie nowych oraz nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej.

Informatyczne systemy zarządzania
Projektowanie i tworzenie baz danych związanych z zarządzaniem produkcją, implementacja informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Określanie kosztów i terminów przyjmowanych zleceń produkcyjnych, zarządzanie stanami magazynów i stanami produkcji w toku, zarządzanie procesami zaopatrzenia i sprzedaży.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Normowanie czasu pracy, szkolenia pracowników, projektowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia II stopnia
Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu organizacji i zarządzania systemami produkcyjnymi. Możesz wybrać jedną z czterech specjalności.

Specjalności:

Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
Twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii zarządzania, zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Informatyczne systemy przedsiębiorstwa

Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
Wizualizacja i wirtualizacja systemów produkcyjnych, inżynieria danych w procesach wytwarzania, zarządzania projektami i usługami.

Inżynieria administracji gospodarczej
Zarządzanie procesami gospodarczymi w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz użytkowanie systemów informatycznych w instytucjach administracji samorządowej.

Inżynieria innowacji przemysłowych
Zarządzanie innowacjami i transferem technologii, zarządzanie projektami innowacyjnymi, rozwijanie kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów.

Po studiach II stopnia możesz kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w Interdyscyplinarnej
Szkole Doktorskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH

dr hab. inż. Janusz Mleczko, prof. ATH

Wykładowca

mgr inż. Damian Kolny

mgr inż. Damian Kolny

Asystent

Mateusz Sołtysik

Mateusz Sołtysik

Student

Zobacz inne nasze kierunki