Dla kogo ratownictwo medyczne?

Dla osób, którzy czują powołanie, by nieść najwyższą formę pomocy – ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Osób zdeterminowanych i zaangażowanych w podejmowane przez siebie działania. Wszystkich, obdarzonych dużą empatią i pasją, ale również wykazujących odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, co nierozłącznie wiąże się z wykonywaniem zawodu ratownika. Polecamy kierunek również tym, którzy wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi i chętnie przyswajają wiedzę z dziedzin medycznych, m.in. nt. fizjologii i anatomii człowieka. Wybór ratownictwa medycznego będzie dobrą decyzją dla osób, chcących podjąć aktywną oraz bardzo odpowiedzialną pracę dbając o zdrowie i bezpieczeństwo innych.

Opis kierunku

Absolwent kierunku posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 4. umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 5. umiejętność oceny stanu zdrowia osób w celu wstępnego rozpoznania i zaplanowania postępowania leczniczego,
 6. zabezpiecza i transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia życia,
 7. udziela świadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy,  ratowania życia ludzkiego,
 8. podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
 9. samodzielnie organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności
 10. ratunkowych  zgodnie z zasadami etyki ogólnej oraz poszanowaniem i respektowaniem  praw człowieka,
 11. organizuje pracę własną, nawiązuje współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 12. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 13. posiada  świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent Ratownictwa Medycznego może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w tym  w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczania kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  ochotnicze straże pożarne) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

mgr Arkadiusz Stasicki

mgr Arkadiusz Stasicki

Instruktor

mgr Kornelia Szczotka

mgr Kornelia Szczotka

Pracownik dziekanatu

Jan Wiatr

Jan Wiatr

Student

Zobacz inne nasze kierunki