Ochrona środowiska -

Dla kogo ochrona środowiska? 

Dla osób, dla których środowisko w którym żyjemy i ekologia mają duże znaczenie. Jeśli interesują Cię przedmioty z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a nawet społecznych i prawnych oraz nie jesteś obojętny na kwestie związane z ekologią, jest to kierunek dla Ciebie. Studiując ochronę środowiska zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci pracę w jednostkach badawczych, instytucjach i organizacjach chroniących środowisko i dbających o zasoby naturalne.

Specjalności

Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne na kierunku Ochrona środowiska

Wyniki badań społecznych wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Dla wielu z nas przyroda jest wartością samą w sobie, należy ją chronić i należy o nią dbać.

W trosce o pielęgnowanie tych wartości na kierunku Ochrona środowiska zostały utworzone programy inżynierskich studiów I stopnia w dwóch specjalnościach:

  1. Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka,
  2. Ekspertyzy środowiskowe.

„Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka” to nowa specjalność przygotowana, aby umożliwić absolwentom działalność w sektorze rolniczym. Ukończenie studiów na tej specjalności daje tzw. kwalifikacje rolnicze, równoważne pod względem prawnym z uzyskaniem wykształcenia rolniczego. Studiując na tej specjalności, obok szeregu umiejętności wynikających z kształcenia podstawowego i kierunkowego, uzyskacie szerokie uprawnienia związane z zarządzaniem przestrzenią rolniczą, między innymi:

– uprawnienia do nabywania lub dzierżawienia gruntów i nieruchomości rolniczych;
– uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego i agroturystycznego
– uprawnienia do oceny przydatności terenu dla rolnictwa i agroturystyki;
– możliwość doradztwa w jednostkach rządowych i pozarządowych.

Ekspertyzy środowiskowe na kierunku Ochrona środowiska

Studiując na specjalności „Ekspertyzy środowiskowe” nabędziesz umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania różnego typu opracowań środowiskowych, które są obecnie ustawowo wymagane od inwestorów i jednostek samorzadu terytorialnego np. raport oddziaływania na środowisko, waloryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, operat wodno-prawny. Zdobędziesz również wiedzę w zaresie metod kontroli i monitorowania stanu środowiska, prowadzenia prac laboratoryjnych i badań terenowych w zakresie analiz środowiskowych, analizy procesów zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na środowisko.

Jako absolwent kierunku Ochrona środowiska będziesz przygotowany do:

– świadczenia usług eksperckich w zakresie ochrony środowiska
– pracy w laboratoriach analiz środowiskowych
– założenia własnej działalności gospodarczej, związanej z rolnictwem ekologicznym i agroturystyką
– pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach zajmujących się ochroną środowiska

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

dr inż. Lucyna Przywara

dr inż. Lucyna Przywara

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Anna Salachna

dr inż. Anna Salachna

Adiunkt

Adrianna Kumorek

Adrianna Kumorek

Studentka

Zobacz inne nasze kierunki