Dla kogo pedagogika?

Dla osób odpowiedzialnych, opiekuńczych i wytrwałych, które chcą wykonywać pożyteczny społecznie i pomocny zawód. Jeżeli edukowanie, pomoc oraz udzielanie wsparcia innym osobom, szczególnie najmłodszym jest czymś, co wyjątkowo Cię interesuje, ten kierunek będzie dla Ciebie. Wybierając jedną z oferowanych specjalności, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które umożliwią Ci pracę z najmłodszymi i nieletnimi w placówkach i instytucjach edukacyjno-wychowawczych. Polecamy wybór pedagogiki osobom, których interesują zagadnienia związane z psychologią, rozwojem człowieka, wychowaniem oraz kształceniem.

Specjalności

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej
– podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
  2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
  3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
    diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Gdzie praca?
Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
– nauczyciela przedszkola
– nauczyciela klas edukacji wczesnoszkolnej

Resocjalizacja Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania
– mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce
– zna regulacje prawne dotyczące resocjalizacji i profilaktyki społecznej
– zna uwarunkowania systemowo-organizacyjne i społeczno-kulturowe procesu resocjalizacji

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

  1. umie rozpoznawać objawy, określać funkcje, przyczyny i skutki zachowań zaburzonych, czyli diagnozować problemy wychowawcze z odwołaniem się do teorii i warsztatu diagnostycznego
  2. potrafi programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej
  3. potrafi realizować cele opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne w procesie resocjalizacji, adekwatnie do zadań operacyjnych oraz dobierając odpowiednie metody i techniki

Gdzie praca?
– zakłady poprawcze, zakłady karne, schroniska dla nieletnich
– zakłady i młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne
– pogotowia opiekuńcze, ośrodki kuratorskie, sądy rodzinne
– jednostki prewencyjne policji, policyjne izby dziecka
– placówki socjalizacyjne i terapii oraz leczenia odwykowego

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

dr Justyna Wojciechowska

dr Justyna Wojciechowska

Wykładowca

mgr Dominika Machnio

mgr Dominika Machnio

Wykładowca

Maria Golik

Maria Golik

Studentka

Zobacz inne nasze kierunki