Dla kogo filologia hiszpańska?

Dla ludzi z pasją!
Dla wszystkich zainteresowanych nauką trzech języków obcych oraz zanurzeniem się w kulturę krajów hiszpańskojęzycznych i poznaniem innych narodowości.
Jeśli zastanawiasz się nad wykształceniem, które da Ci możliwości wyboru pracy w zróżnicowanych branżach przy użyciu profesjonalnej znajomości języka, to studia dla Ciebie. Dzięki filologii hiszpańskiej drzwi do kariery w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeniowych, szkole językowej, a także w sektorze usług staną dla Ciebie otworem. Polecamy kierunek wszystkim dociekliwym, odważnym, ciekawym świata i innych kultur oraz języków, a także tym, dla których kultura hiszpańska i latynoamerykańska stanowi źródło inspiracji i fascynacji.

Opis specjalności

Translacja z hiszpańskim językiem biznesu (stacjonarne + niestacjonarne)
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: Translacja z hiszpańskim językiem biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, językoznawstwa, literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz kulturoznawstwa.
Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji translacja z hiszpańskim językiem biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

Kompetencje ogólne
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja z hiszpańskim językiem biznesu charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:

  1. zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
  2. umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
  3. świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie opartym na wiedzy,
  4. umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
  5. umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
  6. umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
  7. dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje dziedzinowe
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów hispanistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:
– system języka hiszpańskiego w odniesieniu do wszystkich poziomów opisu,
– historia języka hiszpańskiego,
– kultura hiszpańskiego obszaru językowego,
– literatura hiszpańska i latynoamerykańska,
– komunikacja międzykulturowa,
– podstawy przekładoznawstwa.

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

mgr Aleksandra Hasior

mgr Aleksandra Hasior

Wykładowca

Eugenia Pokutta

Eugenia Pokutta

Studentka

Torito Bravo

Torito Bravo

Zobacz inne nasze kierunki