Dla kogo budownictwo?

Dla osób, które chcą konkretną wiedzę, konkretny „fach”, konkretne pieniądze.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności budowlane z zakresu nie tylko  budownictwa ogólnego, ale również wiedzę z zakresu najnowszych trendów w budownictwie:
 – in tech  najnowsze technologie w budownictwie.  Jako jedyny wydział w Polsce prowadzimy specjalność Konstrukcje aluminiowo-szklane  wspólnie z firmą ALUPROF S.A.,
– be smart inteligentne rozwiązania w budownictwie informatyka, grafika inżynierska, BIM, CD CAM,
– go green odnawialne źródła energii w budownictwie, fotowoltaika , budowa zgodnie z naturą, budynek efektywny energetycznie,
no waste  wszystko o zrównoważonym budownictwie, efektywne systemy, instalacje, urządzenia, nowoczesne materiały budowlane, rewitalizacja obiektów zabytkowych.

Opis kierunku 

Studia I stopnia:
– Budownictwo ogólne,
– Konstrukcje aluminiowo-szklane.

Studia I stopnia:
– Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
– Konstrukcje aluminiowo-szklane.

Możesz uzyskać również kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Perspektywy zatrudnienia
Absolwenci kierunku Budownictwo mają wiele możliwości  pracy:

  • w biurach i pracowniach projektowych,
  • w przedsiębiorstwach budowlanych jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów,
  • w założonej przez siebie  firmie budowlanej,
  • w przemyśle materiałów budowlanych,
  • w placówkach naukowych, jednostkach administracji publicznej związanej z budownictwem, transportem i architekturą oraz budownictwem komunikacyjnym,
  • związanej z nadzorem nad infrastrukturą budowlaną

Bezpieczne studia w dobie pandemii
Wydział zdał egzamin w dobie pandemii. Prowadzimy zajęcia on-line utrzymując wysoki  poziom kształcenia. O sprawności logistycznej i informatycznej świadczy fakt przeprowadzenia  obrony pracy doktorskiej w trybie on-line pomiędzy ośrodkami naukowymi z :  Bielska-Białej, Bydgoszczy, Opola, Zielonej góry,  Rzeszowa i Ostravy.

Zajęcia w nadchodzącym  roku akademickim 2020/2021 będą dostosowane do aktualnych wymogów bezpieczeństwa  zdrowia naszych studentów w dobie pandemii.

Warto przeczytać
Budownictwo to jeden z 10 najbardziej pożądanych kierunków studiów w roku 2019 *

Budownictwo to  pewna  i ciekawa przyszłość.

Zobacz webinar

Prowadzący webinar

mgr inż Patrycja Antonik-Popiołek

mgr inż Patrycja Antonik-Popiołek

Asystent

mgr inż. Hubert Walusiak

mgr inż. Hubert Walusiak

Asystent

Zobacz inne nasze kierunki